Tập huấn về Sở hữu trí tuệ tại Nam Định
cập nhật: 08/08/2017 17:23:30

Ngày 4 tháng 8 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 02 lớp tập huấn về Sở hữu trí tuệ.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Trần Huy Quang – Phó giám đốc Sở KH&CN đã nhấn mạnh Sở hữu trị tuệ là một lĩnh vực hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và được các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm, đồng chí cũng khẳng định việc tuyên truyền phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung quan trọng mà Lãnh đạo Sở KH&CN chú trọng.

Với vai trò là cầu nối cho các doanh nghiệp, các cấp các ngành và đơn vị trong tỉnh có dịp hiểu sâu hơn và cập nhật kiến thức về Sở hữu trí tuệ. Nội dung chương trình tập huấn được triển khai với 02 lớp:

- 01 lớp với nội dung dành cho các cán bộ thuộc các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước trong tỉnh,

- 01 với nội dung lớp dành cho cán bộ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Như Quỳnh – Phó Chánh Thanh tra Bộ KH&CN, Thạc sỹ Đỗ Thị Minh Thủy – Trưởng phòng thanh tra về Sơ hữu trí tuệ Thanh tra Bộ KH&CN truyền đạt kiến thức về quyền Sở hữu trí tuệ, kỹ năng xử lý các tình huống xảy ra liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ.

Hội nghị tập huấn cũng là dịp để các học viên thảo luận, học hỏi về kỹ năng xử lý các tình huống Sở hữu trí tuệ đã và có thể xảy ra đối với các cơ quan quản lý nhà nước và tại các doanh nghiệp.

Phạm Phương

Phòng QL chuyên ngành

 

:: Tin khác
- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị nông sản
- Cần các giải pháp đồng bộ thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật
- Nam Trực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phát triển sản xuất
- Lựa chọn đầu tư công nghệ, kỹ thuật mới ứng dụng vào sản xuất
- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình khoa học công nghệ quốc gia
- Tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân
- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ
- Hiệu quả tích cực qua 10 năm thực thi Luật Sở hữu trí tuệ
- Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ cấp cơ sở