Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 466
  • Trong tuần: 5 146
  • Tất cả: 1725791
Đồng chí Trần Minh Hoan - Giám đốc sở

a) Thực hiện trách nhiệm người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Sở. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Bộ KH&CN và trước pháp luật đối với toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 b) Trực tiếp chỉ đạo công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư phát triển; công tác tổ chức, cán bộ; công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

 c) Là Người phát ngôn, Chủ tài khoản của Sở;

 d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Phòng Kế hoạch Tổng hợp; Thanh tra Sở.

 đ)  Kiêm nhiệm các chức danh:

 - Thành viên các Hội đồng, Ban chỉ đạo theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng KH&CN của Sở; Thường trực Hội đồng KH&CN cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng tuyển dụng, nâng ngạch; Hội đồng lương của Sở.

 - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan; Trưởng ban chỉ đạo ISO của Sở; Trưởng Ban biên tập Bản tin KH&CN, Cổng thông tin điện tử của Sở.

 e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền. 

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang