Người phát ngôn của Sở KH&CN

Căn cứ nội dung tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, theo đó; người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; Sở Khoa học và Công nghiệp cung cấp thông tin người phát ngôn của Sở như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E-mail

1

Trần Minh Hoan

Giám đốc Sở

091.329.0908

minhhoan.tran@gmail.com

 

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang