Tên báo cáo

Năm

STT Tên báo cáo Năm báo cáo
Danh sách công ty trong khu công nghiệp
Tên công ty
STT Tên công ty Địa chỉ Người đại diện Số điện thoại Ngành nghề SXKD Cán bộ phụ trách MT SĐT Ghi chú
17

Khu công nghiệp Bảo Minh
1 D1 KCN Bảo Minh tỉnh Nam Định Nguyễn Văn A 8622.666 test Ngành nghề none
2 N2 KCN Bảo Minh tỉnh Nam Định
3 D4 KCN Bảo Minh tỉnh Nam Định
4 N1 KCN Bảo Minh tỉnh Nam Định
5 D5 KCN Bảo Minh tỉnh Nam Định
6 KCN Bảo Minh
18

Khu công nghiệp Hòa Xá
1 D4 KCN Hòa Xá tỉnh Nam Định 3.847524
2 D2 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.860933
3 N5 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.848082 Công nghiệp dệt
19

Khu công nghiệp Mỹ Trung

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang