Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ cấp cơ sở
Xác định KH và CN là yếu tố quan trọng góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thời gian qua Sở KH và CN, các địa phương đã tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở cấp cơ sở.
Hội nghị tổng kết và khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật , hợp lý hóa sản xuất tỉnh Nam Định 2014
Hiệu quả việc chuyển đổi hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học công nghệ
Kết quả hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2014, triển khai công tác năm 2015
Hội nghị dân chủ Sở KH&CN tỉnh Nam Định năm 2015
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 21/4/2015 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định tổ chức “Hội nghị dân chủ cơ quan năm 2015”
Đại hội đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2015-2020
Lễ trao giải thưởng Sách Việt Nam năm 2014
Khối Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến
Điều tra, xử lý hành vi gian lận kinh doanh xăng dầu
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương có kế hoạch điều tra, phát hiện, xử lý các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 9/2015.
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2014
Kết quả và ý nghĩa của hoạt động Đo lường
Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra xử lý gian lận đo lường trong kinh doanh xăng dầu
Tiểu hành tinh có nguy cơ va chạm Trái Đất
Các nhà khoa học lo ngại một tiểu hành tinh có kích thước lớn như tượng Nữ thần Tự do của Mỹ có thể gây nguy hiểm cho Trái Đất vào năm 2017.
10 thành tựu nổi bật kể từ khi con người bay vào vũ trụ
Mũi máy "ngửi" được ung thư dạ dày
Nguyệt thực toàn phần duy nhất trong năm vào tối 4/4